Đây là hoạt động tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng Ca trù, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này trên địa bàn thủ đô.

Liên hoan cũng là một trong những hoạt động thể hiện nỗ lực của Hà Nội nhằm góp phần từng bước đưa Ca trù ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Liên hoan dành cho tất cả các tài năng từ 6 tuổi đến 30 tuổi, thuộc các câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn thành phố hoặc sinh hoạt tự do nhưng đàn giỏi, hát hay, múa khéo theo các thể cách cơ bản, kinh điển theo yêu cầu của ban tổ chức.

Mỗi thí sinh có thể dự thi ca nương tài năng, kép đàn tài năng tự chọn 2 thể cách trình bày. Tiết mục dự thi tập thể bao gồm cả múa và hát.

Giải thưởng gồm 4 giải A, 4 giải B, 8 giải khuyến khích cho ca nương tài năng, kép đàn tài năng. Giải tập thể có 1 giải A và 1 giải B cho tập thể có tiết mục hát, múa xuất sắc.

N.H