Việc tổ chức sơ kết mô hình và Liên hoan các Nhóm LGTQ về ANTT giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2019 nhằm đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện mô hình, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hiệu quả mô hình Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đội tham gia Liên hoan phải thực hiện các nội dung thi như: Tự giới thiệu, kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa.

Trao đổi về nội dung này, trung tá Nguyễn Trung Tấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; xác định công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, vừa sức dân.

Đây là Liên hoan chuyên đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.


Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, cuộc sơ kết và Liên hoan các Nhóm LGTQ về ANTT lần thứ nhất năm 2019 được tổ chức ở 3 cấp: Cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, thành phố và chung khảo cấp tỉnh. 

Đây là Liên hoan chuyên đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 3000 đội thi ở các bản, tiểu khu, tổ dân phố, khu dân cư tham gia Liên hoan cấp xã, phường, thị trấn để lựa chọn ra 204 đội thi tham gia Liên hoan cấp huyện, thành phố và 24 đội thi tham gia vòng chung khảo liên hoan cấp tỉnh. Các đội tham gia Liên hoan phải thực hiện các nội dung thi như: Tự giới thiệu, kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La trao giải cho những đội thi giỏi.

Đến dự Liên hoan các Nhóm LGTQ về ANTT và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, chúng tôi được chứng kiến không gian ngày hội rất đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây, từ sáng sớm bà con các bản trong xã đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa xã, các đội thi tranh thủ thời gian đầu giờ làm quen sân khấu, ôn luyện lại kiến thức, chuẩn bị đạo cụ, trang phục tham gia liên hoan. 

Đồng chí Hà Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phấn khởi nói: mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, đời sống đồng bào các dân tộc trong xã còn thiếu thốn nhưng các nhóm LGTQ trên địa bàn xã đều rất chủ động trong việc tổ chức sơ kết và thành lập đội thi luyện tập tham gia Liên hoan.

Huy Thắng