Lễ hội có nhiều hoạt động văn hoá phong phú như: Thưởng thức văn nghệ truyền thống, thưởng thức tiệc trà bản Ven, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của bản Ven và các xã trong huyện, các trò chơi dân gian, thi hái chè, sao chè... 

Đặc biệt, điểm thu hút nổi bật của lễ hội là giải Chọi dê, đây là hoạt động hàng ngày của người dân thường được tổ chức vào dịp đầu mới và đây là lần đầu tiên huyện Yên Thế đưa vào lễ hội. Khu vực Chọi dê thu hút được sự quan tâm của người dân và du khách.

Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Yên Thế được tổ chức là dịp để nhân dân Yên Thế giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, thế mạnh, văn hoá, thể thao, du lịch và giá trị di sản văn hoá các dân tộc trên địa bàn trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Với những tiềm năng sẵn có, UBND huyện Yên Thế, các đơn vị chức năng cùng với người dân và doanh nghiệp đã xây dựng và hình thành khu du lịch tâm linh, sinh thái Xuân Lung- Thác Ngà với nhiều sản phẩm độc đáo và giá trị như quần thể đình, chùa, giếng cổ Xuân Lung; Cây di sản Việt Nam- “ Cây Lim xanh” hơn nghìn năm tuổi; vùng chè xanh bản Ven và khu sinh thái Thác Ngà sẵn sàng đón du khách thập phương.

Yên Thế là một huyện miền núi của Bắc Giang, có diện tích tự nhiên trên 300km2, trên 10 vạn dân với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống như Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao, Sán Dìu, Sán Chí, Cao Lan… đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 27,6% dân tộc  toàn huyện. 

Đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào các dân tộc rất đa dạng và phong phú, nhiều truyền thống, phong tục, tập quán trong sinh hoạt, sản suất được lưu giữ cho đến ngày nay như hát Then của người Tày, người Nùng, hát soonghao… đã tạo nên bản sắc riêng của văn hoá các dân tộc huyện Yên Thế.

L.Hiệp