Lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ sẽ có các nghi thức: Lễ cáo yết, Lễ rước nước, Lễ Sái tịnh, Lễ cầu an, Lễ rước kiệu, Lễ Tịch điền, Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ảnh minh họa.

Phần hội sẽ bao gồm các hoạt động sôi nổi: Hội thi vẽ và trang trí trâu; Giải vật mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2017; tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, các giải thể dục - thể thao; chương trình ca múa nhạc; trò chơi dân gian và màn bắn pháo bông…

Thảo Thảo