Theo đó, lễ hội Hoa phượng đỏ lần này có gần 70 sự kiện về văn hóa, được diễn ra từ ngày 6-5 đến ngày 8-5 với chủ đề “Hải Phòng nối vòng tay bạn bè” và điểm nhấn là đêm hội Hải Phòng và lễ đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và bằng xếp hạng di tích Quốc gia di tích Kiến trúc nghệ thuật nhà hát thành phố.

Một số hình ảnh lễ hội.

Phần hội là chương trình điều hành canavan có sự kết nối, hòa nhập của các tỉnh, thành phố quốc tế, các tỉnh, thành phố có quan hệ hợp tác trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch như Hà Nội, TP Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng...

Lễ hội là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế của Thành phố Cảng ở trong nước và Quốc tế… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2016 của Hải Phòng là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Văn Thịnh