Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ cho biết, việc xây dựng tủ sách là nhằm hệ thống hóa một cách khoa học các công trình, tác phẩm hỗ trợ phái nữ giải phóng sức mạnh, tiềm năng của mình để góp vào sự phát triển chung của đất nước. 

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, bà Khúc Thị Hoa Phượng bên 1 cuốn sách trong tủ sách

Sách gồm nhiều loại: sách biên khảo, tư liệu tập hợp các tư liệu trên báo chí, các công trình, bài viết của các nhà cách mạng, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật, nhà hoạt động phụ nữ... ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Các hợp tuyển, tinh tuyển tập hợp sáng tác của các tác gia nữ trong di sản văn chương Việt Nam thời trung đại, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa do phụ nữ Việt Nam sáng tạo. Sách nghiên cứu là các tập tiểu luận chuyên đề, các chuyên khảo nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ ở Việt Nam và thế giới.

 Sách dịch, giới thiệu các công trình kinh điển của thế giới đấu tranh cho sự nghiệp của phụ nữ, các lý thuyết và thực hành nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ, các vấn đề về giới và nữ quyền… Các đầu sách về phụ nữ Việt Nam cũng sẽ được tổ chức dịch, xuất bản ra thế giới.

Hiện tại, một số cuốn sách đã được lựa chọn ra mắt bạn đọc, trong đó có cuốn "Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta", tuyển thơ văn của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm bản dịch mới nhất…


N.Hoa