Tại nhiều làng biển như Nhân Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Hải Ninh, Ngư Thủy, Bảo Ninh...của Quảng Bình, ngư dân lập đàn làm lễ ngay trên bãi biển. Từ sáng sớm, các gia đình ngư dân đã quây tụ bên buổi lễ, nghiêm trang, thành kính cầu cho mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, cầu sự bình an cho con người và tàu thuyền trong mỗi chuyến ra khơi. 

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống của các làng biển được tổ chức trong lễ hội cầu ngư.

Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc truyền thống của các làng quê miền biển được tổ chức như hoạt động múa bông, chèo cạn, hát đối đáp hò khoan, lẩy kiều...

Các hoạt động trong lễ hội cầu ngư tạo khí thế sôi nổi, tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển, nâng cao sản lượng khai thác thủy hải sản và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sông Lam