Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nêu bật công lao to lớn của nghĩa quân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước; ôn lại truyền thống hào hùng của nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu chống lại thực dân xâm lược. 

Thả chim trong Lễ kỷ niệm.

Khởi nghĩa Yên Thế được đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang oanh liệt, lớn nhất, bền bỉ nhất trong lịch sử dân tộc chống thực dân xâm lược trước khi có Đảng lãnh đạo.

Đây là minh chứng thuyết phục về sức mạnh tiềm tàng của nhân dân ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là về chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng, căn cứ làng xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp.

Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận di tích lịch sử những điểm khởi nghĩa Yên Thế là Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định công nhận Lễ hội Yên Thế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống khác.

Điển hình như: Lễ phóng ngư, phóng điểu; biểu diễn nghệ thuật múa rối nước; hát quan họ; chọi dê. Giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang; bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ người. Công diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn người mặc trang phục dân tộc đẹp… 

P.A.