Thực hiện Công văn số 2449/BVHTTDL – VHCS của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Công văn số 3733/UBND–VH của UBND thành phố , UBND quận Đồ Sơn vừa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

Theo đó, UBND quận Đồ Sơn sẽ không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội mà sẽ mở cửa đón nhân dân và du khách vào dự Hội.

Một pha thi đấu của 2 “Ông Trâu” tại Lễ hội 2017.

Tuy nhiên, do sức chứa của sân vận động có hạn, chỉ bố trí được khoảng 1,2 vạn người đến dự, nhưng thực tế hàng năm cho thấy, số lượng nhân dân và du khách về xem Hội đều vượt quá sức chứa của sân. Vì vậy, năm 2018, UBND quận Đồ Sơn sẽ mở cửa đón nhân dân và du khách vào dự Hội, khi đạt sức chứa của sân vận động sẽ đóng cổng để đảm bảo an toàn cho Lễ hội.

Được biết, sau 28 năm Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn được khôi phục (từ 1990) và sau 6 năm (từ 2012) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đây là năm đầu tiên Đồ Sơn thực hiện không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội.

Văn Thịnh