Lễ khánh thành được tổ chức vào đúng ngày 13/7/2020 kỷ niệm tròn 135 năm (13/7/1885 – 13/7/2020) vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi tướng sĩ, thân hào, sĩ phu cả nước đứng lên phò vua đánh giặc cứu nước, tại thành Tân Sở, Cam Lộ. 

Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại Cam Lộ, Quảng Trị.

Theo sử liệu, vào đêm mùng 4 rạng sáng 5/7/1885, sau cuộc binh biến bất thành chống Pháp, các đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã quyết định đưa Vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành Huế để tìm đường cứu nước. Vua quan nhà Nguyễn quyết định ra Bắc. 

Vì đường xa xôi, quân giặc truy đuổi gấp nên thành Tân Sở được công phu xây dựng trước đó được Vua Hàm Nghi cùng quần thần lựa chọn làm căn cứ chiến đấu. Thành Tân Sở được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995. 

Việc xây dựng đền thờ vua Hàm nghi và các tướng sĩ Cần Vương có một ý nghĩa rất lớn, tri ân sâu sắc một vị vua triều Nguyễn và các tướng sĩ đã đứng lên chống Pháp để dành nền độc lập cho dân tộc.

Thanh Bình