Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Triển lãm là một hoạt động chính trị, văn hóa đầy ý nghĩa, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2016 với chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức rõ hơn vai trò là lực lượng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh, có nhiều sáng tạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” gồm 3 phần, với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, giới thiệu khái quát về tuổi trẻ Hồ Chí Minh; tư tưởng, tình cảm, quan điểm của Người về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, triển lãm cũng ghi nhận những thành tích và khẳng định vai trò to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến đầu tháng 5-2016.

Hải Châu