Tọa đàm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: TTXVN.

Các đại biểu dự tọa đàm đánh giá, trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần này, chủ đề phát triển văn hóa - xây dựng con người được Đảng ta đặc biệt chú ý. Bởi, văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Ngày nay, văn hóa là nhân tố không thể thiếu trong mọi quá trình phát triển. Văn hóa có khả năng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng lành mạnh, bền vững; có khả năng làm giàu thêm các nguồn lực, nhân lên gấp nhiều lần sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, có nhiều ý kiến đề cập đến vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức. Vì vậy, đất nước kỳ vọng rất nhiều vào thế hệ trẻ, những người có khát vọng, trí tuệ và công nghệ. Việc phát huy sức mạnh của văn hóa, vai trò thanh niên có ý nghĩa quan trọng.

Khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đội ngũ thanh niên thời nay cần đi đầu trong việc thực thi pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đề cao tính trung thực, tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Ý kiến của các nhà khoa học đã khẳng định văn hóa là sức mạnh nguồn cội để xây dựng chế độ vững mạnh, nhân dân hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp: yêu nước, đoàn kết, thương người, bao dung, ý chí kiên cường, năng động sáng tạo. Vì vậy cần giữ gìn, phát triển nền văn hóa để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về văn hóa.

Liên quan đến việc phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhận định, cần nhấn mạnh vai trò của gia đình, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, khuyến khích sự sáng tạo, trọng dụng nhân tài trong công tác quản lý, chăm lo đời sống phát triển văn hóa vùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

Ghi nhận các ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hệ thống thành nhóm vấn đề, tập hợp báo cáo, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hội thảo, tọa đàm liên quan đến các vấn đề được xã hội và người dân quan tâm.

Ngày 26/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng về vấn đề dân chủ trong thời kỳ bùng nổ Internet, giám sát và phản biện, phòng chống tham nhũng.

PV (theo TTXVN)