Diễn đàn sẽ kéo dài đến ngày 26- 8, với những trao đổi, thảo luận, bày tỏ nguyện vọng của trẻ em về những vấn đề nóng như phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn… 

Tham dự diễn đàn có 200 trẻ em từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi đại diện cho trẻ em của 48 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật… 

Tại đây, các em sẽ thảo luận 4 nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Hồng Lan khẳng định, để có được lớp người trẻ có tri thức, tự tin, năng động phải tạo cơ hội cho các em được tiếp cận thông tin, được bày tỏ ý kiến nguyện vọng, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng. 

Diễn đàn Trẻ em chính là hoạt động để trẻ em có cơ hội nêu lên ý kiến, nguyện vọng của mình tới các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây cũng là nơi để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của các em.

P.H.