Triển lãm ảnh “Trường Sa – Tháng 5-2016” gồm 70 tác phẩm mới nhất của 5 tác giả là những phóng viên, nguyên phóng viên TTXVN, được thực hiện trong những đợt theo các đoàn công tác đi đến huyện đảo Trường Sa và cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật DK1 vào tháng 5-2016, giữa không khí của Ngày hội toàn dân – bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các tác phẩm tại triển lãm lần này phản ánh những chuyến hải trình, phong cảnh tươi đẹp và các hoạt động nỗ lực xây dựng, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; các hoạt động giao lưu thắm tình quân dân của kiều bào và đại diện các tầng lớp nhân dân, ban, ngành, đoàn thể nhiều địa phương đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Theo ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN Khu vực phía Nam, Triển lãm ảnh “Trường Sa – Tháng 5-2016” là hoạt động giao lưu, học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ của những người làm báo, đồng thời góp phần củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo, về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; cổ vũ, động viên tinh thần, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vũ Tiến Lực