Hoạt động hướng tới chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo đó, trong hai ngày 22 và 23-10, 13 đội tuyên truyền văn hóa với 350 CBCS, diễn viên đến từ các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum sẽ lần lượt thi các nội dung gồm: Tuyên truyền văn hóa, pháp luật, giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, tình đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn có sự tham gia của 13 đội tuyên truyền văn hóa với 350 CBCS, diễn viên đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP cho biết, với ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa văn nghệ trong xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ VHTT&DL đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động VHTT&DL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo”. Một trong những nội dung phối hợp là xây dựng, củng cố và đẩy mạnh hoạt động các Tổ, Đội tuyên truyền văn hóa, nòng cốt là CBCS các đơn vị biên phòng, ngành VHTT&DL và các hạt nhân văn nghệ, các tuyên truyền viên ở cơ sở.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Hội diễn Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X.

Nhờ thế nên những năm qua, các Tổ, Đội tuyên truyền văn hóa thuộc các đơn vị biên phòng, ngành VHTT&DL đã không ngừng phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ; chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giá trị văn hóa nghệ thuật lành mạnh đến với đông đảo CBCS lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo. 

Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phòng chống tư tưởng văn hóa phản động, lạc hậu và các tệ nạn xã hội; xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh.


Anh Khoa