Trước đó, Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt được Ban tổ chức công bố sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1-2017.

Không gian chính của ngày hội là khu du lịch hồ Tuyền Lâm và TP Đà Lạt với hàng chục nghìn cây mai anh đào đang ở thời kỳ cho ra hoa.

Dời thời điểm tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt sang tháng 2-2017

Tuy nhiên, do năm nay thời tiết mưa nhiều, kéo dài tới tận cuối tháng 12-2016 nên đến thời điểm này mai anh đào Đà Lạt mới rụng hết lá. 

Tại hồ Tuyền Lâm hiện chỉ có vài cây đơm hoa lưa thưa, riêng Đà Lạt chưa thấy cây mai anh đào nào ra hoa.

Sau khi tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, Ban tổ chức đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét rời thời điểm tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt sang các ngày 11, 12 và 13-2-2017, thay vì giữa tháng 1-2016 như dự kiến trước đây.

Mai anh đào là loại đặc trưng của Đà Lạt

Kim Ngân