Diễn đàn "Vì tương lai Việt - Hàn" được tổ chức theo sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc từ năm 2012, nhằm tập hợp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các chuyên gia và học giả, đại diện các tổ chức xã hội và cơ quan báo chí hai nước để phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực, tìm kiếm các giải pháp chính sách góp phần phát huy cao nhất mối quan hệ này vì phát triển hòa bình, ổn định, phồn vinh của hai nước.

Tại Diễn đàn, các học giả của hai nước đã cùng nhau trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc; thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa, xã hội, giáo dục và giao lưu giữa hai nước trong thời gian tới…Kết quả của Diễn đàn sẽ được tập hợp lại thành báo cáo kiến nghị chính sách gửi Chính phủ hai nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước vì lợi ích chung.

Hải Châu