Đây là dự án nằm trên địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, có ranh giới và phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 1 là 471.496,3m². Tuy nhiên, Bộ vẫn đề nghị địa phương cần lưu tâm một số vấn đề vì dự án nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Đường 16. Đây là một trong số các điểm di tích thuộc hệ thống di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Đường Trường Sơn).

Cụ thể, tại Văn bản số 1132/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị địa phương cần lưu tâm bảo tồn khu vực bia di tích, hạng mục bể tắm của bộ đội Trường Sơn và đoạn suối cùng cảnh quan hai bên bờ suối (thuộc khu vực bảo vệ I của di tích). Hồ sơ cần bổ sung đầy đủ hiện trạng và phương án bảo tồn các hạng mục công trình di tích. 

Các hạng mục đầu tư xây dựng mới phục vụ việc khai thác du lịch không được làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị di tích, tránh làm thay đổi địa hình để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong khu vực. 

N.H