Hiện, huyện đã có 3 xã chuyên dệt trang phục truyền thống này. Trong đó, xã A Bung có nghề này phát triển nhất huyện. Đến nay, địa phương đã thành lập 4 tổ sản xuất với 25 người chuyên dệt vải thổ cẩm. 

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Pa Cô, Vân Kiều ở Đakrông từng có thời gian dài bị mai một.

Để góp phần thúc đẩy ngành nghề này phát triển, từ năm 2018, toàn bộ công chức xã A Bung đã may đồng phục thổ cẩm để mặc vào ngày thứ 2 đầu tuần trong giờ hành chính.

THANH BÌNH