Ngày 26 - 5, lễ bế mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu quân chủng toàn quân năm 2017 đã diễn ra tại thành phốTam Điệp,  tỉnh Ninh Bình. 

Lễ bế mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu toàn quân năm 2017

Trại sáng tác do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức nhằm bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về sáng tác kịch bản sân khấu, phương pháp tổ chức dàn dựng tác phẩm kịch bản sân khấu, dàn dựng tác phẩm kịch ngắn. Tham gia trại sáng tác có 40 trại viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.

Tiểu phẩm được dàn dựng từ kịch bản được trại viên sáng tác

 Sau nửa tháng được bồi dưỡng kiến thức, đi hoạt động thực tế, giao lưu văn hóa – văn nghệ… các trại viên đã hoàn thành 40 tác phẩm. Theo ban tổ chức, các tác phẩm này có chất lượng tốt, chuyển tải được không khí sinh hoạt, học tập, công tác huấn luyện của các đơn vị. 

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị sẽ giao cho các cơ quan chức năng xem xét, biên tập các tác phẩm này để in thành tập sách “Kịch bản sân khấu quần chúng” và phát hành trong toàn quân. 

N.Hoa