Được đưa lên sàn đấu giá lần này có 11 tác phẩm khác của các họa sĩ Nguyễn Sáng, Đỗ Thuần,  Mai Long, Nguyễn Thụ, Nguyễn Văn Tỵ, Châu Văn Lang, Nguyễn Trọng Kiệm và Lương Xuân Nhị. Trong đó, tác phẩm “Hàng dừa” của họa sĩ Đỗ Thuần có mức giá khởi điểm thấp nhất (350USD). 

Tác phẩm "Hàng dừa"

Tác phẩm “Mèo vờn nhau” của ông sáng tạo bằng chất liệu sơn mài, được ông Nguyễn Văn Thông sưu tầm, có mức giá khởi điểm là 41.000 USD. Họa sĩ Nguyễn Sáng là một trong 4 gương mặt làm nên bộ tứ danh họa Việt Nam  Liên – Nghiêm – Sáng – Phái (Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng,  Bùi Xuân Phái). 

Tranh màu nước trên giấy "Ô Quang Chưởng" của họa sĩ  Đông Dương - Lương Xuân Nhị
Tranh sơn mài "Mèo vờn nhau" của danh họa Nguyễn Sáng

Đáng chú ý, lên sàn đấu giá "Sự thức tỉnh" còn có tranh sơn dầu "Rồng thức tỉnh" của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, vẽ năm 1956, sơn dầu "Hoa cúc" của tác giả Châu Văn Lang, tranh màu nước trên giấy "Ô Quan Chưởng" của họa sĩ Lương Xuân Nhị...

N.Hoa