Dự hội thảo GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; TS. Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. 

Về phía Học viện ANND có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện, Trưởng tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia, chủ trì hội thảo; đại diện Hội đồng lý luận Bộ Công an, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND…

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khẳng định, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế đến nay, phá hoại tư tưởng ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, nóng bỏng...

Công tác đấu tranh chống phá hoại tư tưởng đã được Đảng đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới. 

Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống phá hoại tư tưởng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, bất cập cả về lý luận và tổ chức hoạt động thực tiễn.

Các tham luận tại hội thảo có nhiều góc độ tiếp cận, với chủ đề phong phú, hàm lượng khoa học cao đã tổng hợp, đánh giá phân tích nhiều vấn đề về lý luận, thực tiễn đấu tranh chống phá hoại tư tưởng ở nước ta, như: Vấn đề nhận thức về hoạt động phá hoại tư tưởng và đấu tranh chống phá hoại tư tưởng; 

Vấn đề phòng, chống giải quyết các dấu hiệu phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng góp phần đấu tranh chống phá hoại tư tưởng hiện nay, trong đó có chống quan liêu, tham nhũng và biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Lưu Hiệp