Hiện trên thành phố có 7.144  người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương. Công tác tiếp nhận, giúp đỡ người chấp hành xong án được học nghề, vay vốn, giới thiệu việc làm đạt kết quả tích cực. Có 301 người được vay vốn phát triển kinh tế; 702 người được giới thiệu, bố trí việc làm; 162 người được đào tạo nghề; 2.632 người được tư vấn các kĩ năng tái hòa nhập cộng đồng. Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt về địa phương tái phạm tội giảm, năm 2012 là 6,45% đến nay chỉ còn 2,47%...

Anh Nguyễn Duy Dinh ở huyện Kiến Thụy sau khi được đặc xá trở về đã tạo dựng cơ sở sản xuất đồ mộc, giúp nhiều người có công ăn việc làm.

Theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng, trong thời gian qua các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề ra các giải pháp, thực hiện hiệu quả cao công tác tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cơ sở…

V.Huy