Cụ thể:

1. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịc Hôi đồng quản trị PVC) tù chung thân.

2. Đào Duy Phong (60 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land) từ 17-18 năm tù.

3. Nguyễn Ngọc Sinh (46 tuổi, cựu Tổng Giám đốc PVP Land) từ 14-15 năm tù.

4. Đinh Mạnh Thắng (56 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) từ 11-12 năm tù.

5. Thái Kiều Hương (45 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vietsan) từ 11-12 năm tù.

6. Lê Hòa Bình (64 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân) từ 9-10 năm tù; tổng hợp với bản án tù chung thân trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.

7. Nguyễn Thị Kim Thoa (53 tuổi, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân) từ 8-9 năm tù; tổng hợp với bản án tù chung thân trong vụ án của Lê Hoà Bình, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt chung là tù chung thân.

8. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (46 tuổi, trú tại phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh, làm nghề kinh doanh tự do) từ 11-12 năm tù...

Nguyễn Hưng