Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra ghi nhận có khoảng 10 người đang tiến hành giết mổ 7 con heo không rõ nguồn gốc heo không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y với tổng số thịt khoảng 5 tạ. Cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh môi trường không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thịt heo không rõ nguồn gốc vừa giết mổ bỏ dưới sàn không đảm bảo vệ sinh.  

Làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở là ông  Nguyễn Đức Dũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan của cơ sở cũng như nguồn gốc của heo đã giết mổ cùng 15 con heo khác đang nhốt trong chuồng chờ giết mổ. Toàn bộ số thịt cũng như số lượng heo đang chờ giết mổ bị xử lý theo quy định của ngành thú y đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính với các lỗi vi phạm trên đối với chủ cơ sở này và buộc chủ cơ sở này cam kết không tái diễn.

Ngọc Sơn