Cụ thể, ông Hữu bị phạt tiền 600 triệu đồng do đã sử dụng 3 tài khoản để giao dịch với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần CMISTONE (Mã chứng khoán là CMI).

Ngoài ra, ông Hữu còn bị phạt 62,5 triệu đồng do đã sử dụng 2 tài khoản khác giao dịch mua bán cổ phiếu CMI trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2013 đến 1-10-2014 nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định; phạt 42,5 triệu đồng do đã thực hiện giao dịch chứng khoán không đúng quy định của pháp luật. 

H.A.