Tại cơ quan Công an, Lê Văn Tuấn thừa nhận do có rẫy cà phê ở gần rừng nên đã sử dụng cưa máy cắt hạ hàng loạt cây thông, khoan vào gốc cây đổ hóa chất vào cho cây chết và thuê máy múc san gạt nhằm mục đích chiếm đất để canh tác nông nghiệp. 

Lê Văn Tuấn tại cơ quan Công an huyện Đam Rông.

Qua kiểm đếm có 1.015 cây thông trên diện tích 4ha rừng tự nhiên và rừng trồng bị phá. Trong diện tích đất lấn chiếm, Lê Văn Tuấn đã tự ý trồng dổi, lát hoa trái phép lên 24.500m². 

Liên quan đến vụ án này, UBND huyện Đam Rông cũng đã đình chỉ công tác ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng; Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đình chỉ công tác ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Khắc Lịch