Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Mỹ Đức, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, các cựu cán bộ xã Đồng Tâm và cựu cán bộ huyện Mỹ Đức vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định. 14 bị can trong vụ án này bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Lê Đình Thuần, 61 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Bột, 62 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Đức, 52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm; Nguyễn Tiến Triển, 63 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm; Nguyễn Xuân Trường, 58 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm; 

Bùi Văn Dũng, 59 tuổi, cựu Trưởng ban Tài chính xã Đồng Tâm; Bùi Văn Hồng, 59 tuổi, cựu Xã đội trưởng xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Minh, 57 tuổi, cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm;  Nguyễn Văn Khang, 52 tuổi, cựu Kế toán ngân sách xã Đồng Tâm; Phạm Hữu Sách, 52 tuổi, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức; 

Đinh Văn Dũng, 58 tuổi, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức; Bạch Văn Đông, 43 tuổi, cựu Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức; Trần Trung Tấn, 42 tuổi, cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

Nguyễn Hưng