Nội dung trên được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trình bày theo tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2017. 

Giải thích lý do đất tái định cư đã được HĐND TP thông qua vào cuối năm 2016 nay lại rút, ông Trịnh Xuân Viết, Chánh Văn phòng UBND huyện Mỹ Đức cho biết, từ đầu năm 2016 sau khi có chủ trương thu hồi đất tại sân bay Miếu Môn - khu đồng Sênh, huyện đã đề xuất dự án tái định cư cho người dân. Đến thời điểm này các hộ dân kể trên không cần phải tái định cư nữa. 

Theo ông Viết, hiện những người dân đó đã có đất, vì thế UBND huyện Mỹ Đức xin giảm dự án so với danh mục đã phê duyệt. 

Trước đó, tháng 5-2016, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP, UBND huyện Mỹ Đức và Tập đoàn Viễn thông Viettel với nội dung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng di dời một số hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. 

UBND TP giao UBND huyện Mỹ Đức ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của 14 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng khoảng 6 ha đất quốc phòng quản lý tại khu sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm. 

Căn cứ các quyết định của TP tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất do các hộ gia đình, cá nhân nêu trên đang sử dụng, giao cho Tập đoàn Viễn thông Viettel để thực hiện dự án phục vụ quốc phòng. 

Kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư do Tập đoàn Viettel chi trả. UBND TP Hà Nội giao các Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Mỹ Đức tổ chức thực hiện thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành.

NY