Qua làm việc, được biết hiện Phúc là sinh viên một trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh. Phúc đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Ngọc Phúc” tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị như: Miền Nam Việt Nam, Đô Thành Sài Gòn Fanclub, Thích BBC Vietnamese…

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Phúc.
Đối tượng Trần Ngọc Phúc.

 Đồng thời, Phúc viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Qua làm việc, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Trần Lĩnh - Thanh Liêm