Theo đó, Cơ quan điều tra khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ Luật hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 19-6-2014, Sở T tế tỉnh Đắk Lắk có tờ trình số 166/TTr-SYT, đề nghị duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc khám chữa bệnh trong các cơ cở công lập năm 2014-2015. Trong đó đề xuất đưa các loại thuốc Calcium gluconolactat + Calcium carbonat 0,3g + 2,94g; Cefuroxim 125mg; Meloxicam 15ml; Paracetamol 80mg và Paracetamol 250mg lựa chọn thuộc nhóm 2 và Paracetamol 150mg; Vitamin C 1000mg lựa chọn thuốc nhóm 2 và 3.

Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk, nơi để xảy ra hàng loạt sai phạm trong việc đấu thầu thuốc

Căn cứ tờ trình trên, ngày 25-6-2014, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về  việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập năm 2014-2015 do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 517 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện 365 ngày, hình thức lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu rộng rãi.

Căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh, ngày 15-7-2014, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 262/QĐ-SYT thành lập tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập năm 2014-2015. Tiếp đó, ngày 25-7-2014, Sở Y tế thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói mua sắm thuốc khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập năm 2014-2015. Căn cứ vào kết quả xét thầu sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk và Liên danh Hoàng Vũ – Pymepharco đã tiến hành ký kết 2 hợp đồng nguyên tắc đối với 7 loại thuốc nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu sai nhóm thuốc đối với 7 mặt hàng thuốc trong gói thầu thuốc theo tên Geremic 2014-2015 của Giám đốc Sở Y tế và các thành viên của tổ chuyên gia, giúp việc gây thiệt hại số tiền hơn 559 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước. “Sai phạm nêu trên thuốc trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế, các chuyên gia giúp việc cho Giám đốc Sở Y tế trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả dánh giá lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, kết luận cơ quan điều tra nêu rõ.


Văn Thành