Theo kết quả điều tra, từ năm học 2010-2011 đến học kỳ I năm học 2015-2016, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình thực hiện chính sách chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú (theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), hiệu trưởng Trần Quốc Khải đã cắt xén ăn chặn bớt tiền hỗ trợ của học sinhsố tiền hơn 130 triệu đồng.

Trước đó, các cơ quan thẩm quyền huyện Kông Chro cũng đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Quốc Khải để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

N.Như