Đây là 2 khẩu súng của 2 người anh bà Em là ông Nguyễn Văn Thấn (đã mất) và ông Nguyễn Văn Liếu (bị bệnh). 

Trước đây, hai ông Thấn và Liếu tham gia cách mạng được trang bị nên giữ làm kỷ niệm. 

Cách đây vài ngày, bà Em dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy 2 khẩu súng trên nên tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng.

T.Nhung