Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra đột xuất địa điểm hoạt động của chi nhánh DN kể trên, phát hiện đơn vị này lắp đặt 1 đường ống nhựa để xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông Long Toàn với số lượng là 434 mét khối nước thải/ngày.

Cơ quan Công an làm việc với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ thủy sản TP.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thử nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nước thải này vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế biến thủy sản) trên 10 lần cho phép.

Ông Huỳnh Thanh Tâm - Giám đốc chi nhánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định xử phạt 424.800.000 đồng đối với doanh nghiệp này.

Hồ Giang