Theo Cơ quan điều tra, Trung tâm kinh doanh thẻ (thuộc một ngân hàng, có trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh), có chức năng quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh thẻ phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của ngân hàng; hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, sửa chữa, thay thế hệ thống máy ATM; quản lý, khai thác và vận hành 20 máy ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu, Trần Vũ Long giữ chức Quyền Giám đốc; đến 10-2004, Long làm Giám đốc đến 31-7-2013. Phạm Văn Minh làm Phó phòng kế toán từ 7-2005 đến tháng 9-2010 và sau đó giữ chức Phó Giám đốc cho đến tháng 6-2015. Minh là người trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành Phòng kế toán, trong đó có bộ phận tiếp quỹ ATM và kiêm luôn việc phụ trách, quản lý kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ.

3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2009 đến tháng 6-2015, Minh đã tiếp nhận tiền tồn thu hồi từ hệ thống máy ATM, Trung tâm kinh doanh thẻ, do Dương Xuân Hùng cùng một số nhân viên giao, để nộp vào kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ (do Minh quản lý) và hạch toán cân đối số tiền này trên hệ thống kế toán ATM của Trung tâm kinh doanh thẻ theo quy định. Tuy nhiên, Phạm Văn Minh đã không giao nộp vào kho quỹ mà đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của ngân hàng.

Còn với Dương Xuân Hùng, là nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ, phụ trách bộ phận tiếp quỹ ATM. Từ ngày 4-8-2012 đến 15-5-2015, Hùng cùng một số nhân viên (thành viên tổ tiếp quỹ ATM) đã tạm ứng 24,3 tỷ đồng từ Phòng ngân quỹ hội sở của ngân hàng để nạp vào các máy ATM do Trung tâm kinh doanh thẻ quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở và việc không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên cùng tham gia, Hùng không nạp hết số tiền tạm ứng, mà chỉ nạp 20,65 tỷ đồng vào các máy ATM, số tiền 3,65 tỷ đồng còn lại, Hùng đã chiếm đoạt.

Đối với Trần Vũ Long, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm kinh doanh thẻ nhưng Long đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và gây thất thoát của ngân hàng gần 17,3 tỷ đồng. Trong đó, Long phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gần 13,2 tỷ đồng.

Vụ án này đã được TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2018. Do số tiền thiệt hại các bị cáo khai nhận tại phiên tòa khác với kết quả giám định và cáo trạng quy kết nên HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Thúy Hà