Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận chất thải rắn trên là bùn thải, có khối lượng khoảng 2 tấn, phát sinh sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Vision ở  KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom. Số chất thải này được ông Phan Văn Khoán, chủ nhiệm tổ thu gom rác Thành Lộc chỉ đạo Linh sử dụng xe ôtô vận chuyển đến đổ và chôn lấp trộm.

Xe ôtô và số chất thải rắn đem chôn lấp trộm.

Lực lượng Cảnh sát môi trường cũng ghi nhận có khoảng 2.500 m³ chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sản xuất của một số công ty ở KCN Hố Nai được tổ thu gom rác đứng ra thu rồi vận chuyển đến đổ thải và đã chôn lấp trước đó. Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã tiến hành thu và niêm phong 1 mẫu bùn thải đã bị chôn lấp; tạm giữ xe ô tô biển số 60M-5280 để tiếp tục điều tra, xử lý.                  

Ngọc Sơn