Toàn bộ số thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ này đều ở dạng hạt và không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Ngoan, Cảnh, Vinh.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc nổ nói trên đưa từ máy tời vào các lỗ khoan trên đỉnh núi tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Trường Lâm để khai thác đá trái phép.


Thái Thanh