Tham gia đánh bạc gồm 20 đối tượng (19 nam và 1 nữ) có tuổi đời từ 24 đến 55, hộ khẩu thường trú tại các xã và thị trấn thuộc huyện Bắc Quang. Tang vật thu giữ tổng số gần 115 triệu đồng, trong đó tại chiếu bạc là 47.470.000đ, trên người các đối tượng 53.102.000đ.

Tang vật và một số đối tượng tham gia đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp tại các vị trí khác thu giữ 15.250.000đ và 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân bài bằng tre, 3 chiếu nhựa.

 

Trung Thực – Hoàng Dự