Như vậy, sau khi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2003 với giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo, Phong Nha-Kẻ Bàng lại được UNESCO vinh danh lần thứ 2 với sự nhất trí hoàn toàn của các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần này được tôn vinh theo 2 tiêu chí mới: “Là ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn” và “Sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học”.

Ủy ban Di sản Thế giới cũng chấp thuận mở rộng Vườn quốc gia từ diện tích 85,754 ha lên diện tích 123,326 ha. Đây là 1 trong 2 hồ sơ di sản thiên nhiên được duyệt trong số 5 hồ sơ đệ trình lần này.

Với những giá trị ngoại hạng trên, Phong Nha-Kẻ Bàng là vườn quốc gia thứ 3 ở châu Á và là vườn quốc gia đầu tiên trong khu vực đạt 3/4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên.

Trân Trân