Những năm chiến tranh, dốc Ba Trục là cửa ngõ ra vào của các Trung đoàn chủ lực, cũng là nơi đóng quân của Tỉnh ủy, Tỉnh đội và Trạm xá Bắc thuộc Viện Quân y 268; Đại đội Thanh niên xung phong C4K200 thuộc Quân Khu IV… Nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa ta với giặc và đã có nhiều bộ đội, thanh niên xung phong ngã xuống đất này.

Việc xếp hạng di tích lịch sử dốc Ba Trục góp phần tô thắm giá trị lịch sử hào hùng; đồng thời tuyên truyền và giáo dục lòng yêu nước đến thế hệ trẻ hôm nay.

Anh Khoa