Trước đó, Sở VHTT&DL đã tiếp nhận 58 hồ sơ của các nghệ nhân ở 3 loại hình di sản phi vật thể gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tri thức dân gian và Ngữ văn dân gian. Quá trình thẩm định, cơ quan chức năng đã chọn ra 10 nghệ nhân có nhiều cống hiến nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Anh Khoa