Theo đó, từ ngày 1/7 sẽ ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất VTV6, VTV Đà Nẵng và DRT1.

Từ ngày 30/9 sẽ ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất VTV1, VTV2, VTV3, VTC1, VTC9, DRT2 và QRT (phát sóng tại Bà Nà).

Được biết, theo lộ trình số hóa truyền hình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ sẽ ngừng phát sóng 1 số kênh truyền hình tương tự mặt đất trước 31/12.

T.H.