Các tác phẩm trưng bày đa dạng về chất liệu và kỹ thuật sáng tác, từ khắc gỗ hiện đại, khắc kim loại, in gián tiếp trên các chất liệu đến đồ họa sắp đặt…, với nhiều đề tài phong phú phản ánh mọi khía cạnh của đời sống. Trong số những tác phẩm trưng bày lần này, có nhiều tác phẩm từng tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc và được đánh giá cao.
Đông đảo khách tham quan trưng bày tác phẩm đồ họa.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 63 năm Ngày Truyền thống Hội Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 - 10/12/2014).

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/12.
Viết Nam