Ngoài ra, các ấn phẩm có nội dung về giáo dục giới tính, chống bạo lực, xâm hại thân thể trẻ em bắt buộc phải có dòng chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc” tại trang bìa hoặc trang tên sách (bìa lót).

Bên cạnh đó, nếu sử dụng hình ảnh trẻ em dưới 7 tuổi để minh họa, đơn vị xuất bản bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trẻ trên 7 tuổi cần có sự đồng ý của trẻ và của cha mẹ, người giám hộ.

Đây là một nỗ lực mới trong việc chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong nội dung các xuất bản phẩm dành cho trẻ em thời gian qua. Khác với các hình thức dán nhãn khác hiện mang nặng tính quản lý hay dùng để chống sách lậu, thường không được các đơn vị làm sách nhiệt tình do lo ngại về chi phí, việc dán nhãn phân biệt độ tuổi lại nhận được sự ủng hộ bởi hoạt động này được xem là mang lại lợi ích thiết thực cho người làm sách.

H.A