Ngày 3/7, tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hiến Hà Nam - truyền thống và hiện đại”. Tới dự có GS, TS Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo, các nhà khoa học là các giáo sư đầu ngành, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Hà Nam là một tỉnh nhỏ nhưng có nguồn tài nguyên văn hoá vô giá. Đây là hội thảo quan trọng giúp cho Hà Nam đánh giá lại tiềm năng văn hoá của mình, tìm biện pháp phát huy năng lực nội sinh đó vào sự phát triển của quê hương.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nhiều bài tham luận có ý nghĩa, làm sáng rõ những vấn đề về văn học, phát huy, bảo tồn văn hoá con người với phát triển kinh tế - xã hội.

Vũ Linh