Tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án “Khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) giai đoạn 2012-2015” được tổ chức ngày 1/9, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy Nguyễn Ngọc Sâm cho biết: sau 3 năm triển khai Đề án, Sa Thầy đã tổ chức truyền dạy cho 626 thanh, thiếu nhi dân tộc về kỹ năng đánh cồng chiêng, múa xoang; hỗ trợ kinh phí sữa chữa 10 nhà Rông văn hoá; định kỳ tổ chức ngày hội văn hoá các DTTS… góp phần thiết thực trong công tác gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đồng bào DTTS trên địa bàn.

N.H.Khôi