Trong số các kỷ vật, đặc biệt có con dao của già làng Ni (dân tộc Cadong) dùng để vót chông làm bẫy đánh giặc trong và sau cuộc khởi nghĩa Trà Bồng; các vật dụng sinh hoạt, bát, muỗng ăn cơm làm bằng vỏ bom Napan giặc Mỹ thả xuống núi Lớn, huyện Mộ Đức; chiêng, trống người dân dùng để cổ động, khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11/3/1945; Cờ chiến thắng trận Gò Rinh ngày 21/4/1950 do Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng Tiểu đoàn 19 - Ba Tơ; Huy chương Kháng chiến hạng nhất do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng thưởng cho đồng chí Đinh Tri…

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 25/12/2014.

Anh Thư