Bộ sưu tập được giới thiệu đa dạng qua các loại hình di vật, hiện vật, giới thiệu sự tài hoa và tinh hoa văn hóa của người xưa qua từng kiểu dáng, mô típ trang trí thể hiện trên những phù điêu trang trí trên mái kiến trúc, những đồ gốm sứ tinh xảo, đồ ngự dụng của Hoàng cung xưa.

Bộ sưu tập hiện vật Hoàng thành Thăng Long được sắp đặt, bài trí thẩm mĩ và khoa học với 3 nội dung trưng bày chính: Chủ đề 1: Đôi nét về Kinh đô Thăng Long – Hà Nội và khu di sản Hoàng thành Thăng Long; chủ đề 2 là vật liệu xây dựng Hoàng thành Thăng Long; chủ đề 3: Đồ gốm sinh hoạt trong Hoàng thành Thăng Long.

Qua hiện vật, tài liệu, bản đồ được trưng bày, công chúng có thể cảm nhận bề dày lịch sử của Thăng Long - Hà Nội được minh chứng rõ nét qua dấu tích kiến trúc trong các tầng văn hóa qua các thời kỳ chồng xếp lên nhau, trải dài suốt 13 thế kỷ.

N.Y.