Đây là sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 2-9.

Một số phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước

Họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992), tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1936 – 1941). Ông là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Đông Dương. Năm 1953, ông được biệt phái làm nhiệm vụ sáng tạo mẫu Bằng khen, Huân chương, Huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy. 

Trong hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam, ông đã thực hiện 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản phác thảo mẫu Quốc huy đã được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10-1954…

Theo kế hoạch dự kiến, các tư liệu sẽ được triển lãm phục vụ rộng rãi công chúng từ ngày 25-8 đến ngày 6-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

N.H