Trong số những hiện vật đó có chiếc thuyền chở vũ khí, lương thực tiếp tế cho bộ đội của nhân dân Quân khu 7 hay chiếc xe vận tải CA-10 chở bộ đội đặc công trong đội hình mũi thọc sâu tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975...

Chiếc xe vận tải CA-10 do đồng chí Dương Quang Lựa chở bộ đội đặc công trong đội hình mũi thọc sâu tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Phòng trưng bày này cũng thể hiện tình đoàn kết quân dân với hình ảnh đồng bào Tây Nguyên giúp bộ đội kéo pháo vào trận địa, hay những chiếc xe trâu của đồng bào đồng bằng sông Cửu Long giúp bộ đội vận chuyển lương thực, vũ khí đến trận địa, hình ảnh nhân dân Phú Hữu (Đồng Nai) đưa hàng trăm thuyền, xuồng chở bộ đội vượt sông Đồng Nai tiến vào Sài Gòn năm 1975…

C.V.